Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UE

airRoxy Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Zakup środków trwałych umożliwiających wprowadzenie innowacyjnych kratek z zamykaną żaluzją, a także pozwalających na zwiększenie zdolności produkcyjnych spółki.”

 

Celem projektu jest zakup maszyn pozwalających na wyprodukowanie kratek wentylacyjnych z zamykaną żaluzją, regulowaną przez użytkownika, a także pozwalających na zwiększenie możliwości produkcyjnych firmy.

 

Realizacja projektu przyczyni się do implementacji innowacji produktowej na skalę kraju. Realizacja niniejsze inwestycji umożliwi firmie wprowadzenie do oferty nowego produktu o funkcjonalności niewytwarzanej w skali kraju. Projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności spółki. Firma airRoxy samodzielnie projektuje i konstruuje produkty, zatem realizacja projektu podyktowana jest chęcią wdrożenia wyników własnych prac badawczych prowadzonych w ramach działalności spółki i finansowanych ze środków własnym.

 

Wartość projektu: 1 230 000,00 PLN

 

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 750 000,00 PLN

 

Planowane efekty:

- wprowadzenie do oferty nowego produktu – kratki wentylacyjnej regulowanej sznurkiem

- umocnienie pozycji Wnioskodawcy, na rynkach, na których prowadzona jest sprzedaż wytwarzanego asortymentu,

- rozwój działalności eksportowej,

- pozyskanie nowego rynku zbytu, jakim jest Argentyna i Kenia

- utrzymanie miejsc pracy mimo obecnej sytuacji gospodarczej kraju,

- stworzenie nowego stanowiska pracy

- wprowadzenie elementów pracy zdalnej,

UE

 • airRoxy Sp. z o.o.
  ul. Graniczna 40
  44-178 Przyszowice
  NIP 969-160-32-65

  Tel. (+48) 32 239 42 00;
  Email: office@airroxy.com

 • Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.
  airRoxy sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

 

THERE IS NO PAGE WITH ID -

THERE IS NO PAGE WITH ID -